Radom - informacje


197.848
mieszkańców Radomia
93.640
mężczyzn
104.208
kobiet

27.818
w wieku przedprodukcyjnym

118.429
w wieku produkcyjnym

51.601
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2022 rok

748
zawarto małżeństw

1.444
urodzeń

2.517
zgonów

-1.073
przyrost naturalny
miasto Radom
dochody

1.457.281.024
wydatki

1.491.752.832
struktura wydatków Radomia

23.953
0,002%
Leśnictwo

49.252
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

43.878
0,003%
Handel

136.590.640
9,156%
Transport i łączność

86.896.104
5,825%
Administracja publiczna

351.855
0,024%
Turystyka

29.555.168
1,981%
Gospodarka mieszkaniowa

4.916.420
0,330%
Działalność usługowa

41.100
0,003%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

72.141
0,005%
Obrona narodowa

40.167.044
2,693%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

527.954
0,035%
Wymiar sprawiedliwości

34.417.364
2,307%
Obsługa długu publicznego

571.010.176
38,278%
Oświata i wychowanie

15.282.543
1,024%
Ochrona zdrowia

125.846.816
8,436%
Pomoc społeczna

43.523.840
2,918%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

36.309.684
2,434%
Edukacyjna opieka wychowawcza

82.358.736
5,521%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26.812.308
1,797%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

54.310.072
3,641%
Kultura fizyczna i sport

202.645.808
13,584%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2024-06-22 06:58
REKLAMA
pogoda Radom
14.8°C
wschód słońca: 04:17
zachód słońca: 20:58
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Radomiu

kiedy
2024-06-23 18:00
miejsce
Radomska Orkiestra Kameralna,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-07-02 19:00
miejsce
Resursa Obywatelska, Radom,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-08 17:00
miejsce
Radomska Orkiestra Kameralna,...
wstęp biletowany
kiedy
2024-09-14 19:00
miejsce
Radomskie Centrum Sportu, Radom,...
wstęp biletowany