Radom - informacje


209.296
mieszkańców Radomia
99.114
mężczyzn
110.182
kobiet

30.185
w wieku przedprodukcyjnym

127.725
w wieku produkcyjnym

51.386
w wieku poprodukcyjnym
dane za 2020 rok

712
zawarto małżeństw

1.769
urodzeń

2.888
zgonów

-1.119
przyrost naturalny
miasto Radom
dochody

1.464.235.776
wydatki

1.541.648.512
struktura wydatków Radomia

22.041
0,001%
Leśnictwo

47.302
0,003%
Rolnictwo i łowiectwo

346.993
0,023%
Handel

279.711.424
18,144%
Transport i łączność

67.425.032
4,374%
Administracja publiczna

35.689
0,002%
Turystyka

25.187.158
1,634%
Gospodarka mieszkaniowa

4.227.241
0,274%
Działalność usługowa

1.184.594
0,077%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

361.274
0,023%
Obrona narodowa

31.736.496
2,059%
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

598.283
0,039%
Wymiar sprawiedliwości

12.523.290
0,812%
Obsługa długu publicznego

490.467.744
31,814%
Oświata i wychowanie

40.772.676
2,645%
Ochrona zdrowia

91.803.624
5,955%
Pomoc społeczna

10.645.265
0,691%
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

45.278.304
2,937%
Edukacyjna opieka wychowawcza

66.640.608
4,323%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

27.159.076
1,762%
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.373.302
1,970%
Kultura fizyczna i sport

315.101.120
20,439%
Rodzina
opracowane na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, ostatnia aktualizacja: 2023-03-30 07:09
REKLAMA
pogoda Radom
2.5°C
wschód słońca: 06:15
zachód słońca: 19:04
Koronawirus
mazowieckie
REKLAMA

Kalendarz Wydarzeń / Koncertów / Imprez w Radomiu

kiedy
2023-04-01 19:00
miejsce
Radomskie Centrum Sportu, Radom,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-01 20:00
miejsce
Dom Kultury Borki, Radom, Sucha 2
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-12 20:00
miejsce
Radomska Orkiestra Kameralna,...
wstęp biletowany
kiedy
2023-04-13 19:00
miejsce
Radomska Orkiestra Kameralna,...
wstęp biletowany